Eerlijk wonen

We moeten niet alleen bouwen, maar we moeten ook eerlijk wonen. We moeten bijvoorbeeld scheefwoners sneller eerlijkere huren laten betalen en sneller laten doorstromen.

Statushouders

Iedereen moet gewoon op z'n beurt wachten

Gemeenten geven bijna altijd voorrang aan statushouders op sociale huurwoningen. Dat zijn sociale huurwoningen waar Nederlanders lang op moeten wachten. Dat is gewoon niet eerlijk. Het is eerlijker om een statushouder in een tijdelijke woning te laten beginnen en hierin de wachttijd te laten opbouwen voor een sociale huurwoning. Op mijn initiatief lopen er drie pilots in Rotterdam, Haarlemmermeer en Castricum om statushouders in tijdelijke woningen te laten beginnen en gaan er dit jaar tien extra pilots lopen.

Krakers

Kraken is diefstal en krakers zijn inbrekers

Sinds 2010 is het verboden om een woning te 'kraken'. Dit had een einde moeten maken aan kraken. Het is verboden om iemands woning af te pakken. Dat is heel normaal. Het is ook verboden om iemands auto af te pakken. Zoals autodiefstal geen openbaar vervoermodel is, zo moet kraken geen woonmodel zijn. We zien helaas dat krakers vaak 8 weken in gekraakte woningen blijven zitten door lange procedures. Ik heb een initiatiefwet ingediend om die procedures te verkorten en krakers binnen 3 dagen uit hun gekraakte woning te zetten. Dit doorbreekt het woonmodel en maakt hopelijk voor eens en altijd een einde aan kraken.

Woonoverlast

We moeten woonoverlast aanpakken

We moeten woonoverlast aanpakken. We zien helaas dat een op de drie Nederlanders woonoverlast ervaart. De VVD heeft in 2017 een initiatiefwet aangenomen gekregen om bewoners die woonoverlast veroorzaken een gedragsaanwijzing en een forse boete te geven. Ik heb vorig jaar een amendement aangenomen gekregen om verhuurders waarvan huurders woonoverlast veroorzaken ook een gedragsaanwijzing en een forse boete te geven. We moeten ook de pakkans fors verhogen door corporaties deelnemers te laten zijn van zorg- en veiligheidshuizen en toegang te geven tot de BRP.

Woonfraude

We moeten woonfraude aanpakken

We moeten woonfraude aanpakken. Sociale huurwoningen zijn voor lage inkomens. We zien helaas alleen al in Amsterdam dat 15.000 tot 30.000 sociale huurwoningen illegaal worden onderverhuurd en dat hiermee forse winsten worden gehaald. Op initiatief van de VVD hebben we de boete fors verhoogd om die forse winsten af te pakken. We moeten ook de pakkans fors verhogen door corporaties deelnemers te laten zijn van zorg- en veiligheidshuizen en toegang te geven tot de BRP.

Scheefwoners

We moeten scheefwoners aanpakken

Sociale huurwoningen zijn niet voor hoge inkomens. Op initiatief van de landelijke coalitie hebben we de inkomensafhankelijke huurverhoging verbeterd om hoge inkomens die in sociale huurwoningen zitten sneller eerlijkere huren te laten betalen en sneller te laten doorstromen. De inkomensafhankelijke huurverhoging is niet langer een klein percentage, maar een absoluut bedrag van 50 of 100 euro per maand. De grote uitzonderingen voor gezinnen en AOWers zijn vervallen, maar de inkomensafhankelijke huurverhoging geldt alleen voor hoge inkomens en niet langer voor middeninkomens.