Bouwen, bouwen, bouwen

Het woningtekort is groot in Nederland. We moeten hiervoor bouwen, bouwen, bouwen. Zeker voor starters, senioren en middeninkomens.

Buitenstedelijk

Buitenstedelijk bouwen

We moeten ook inzetten op buitenstedelijk bouwen. Er moet landelijk een woningbouwfonds van 1 miljard euro komen voor infrastructuur/ ov, voorzieningen en natuur om buitenstedelijke bouwprojecten rond te krijgen. Zoals hier op het puntje van Flevoland. Dit is de grootste buitenstedelijke bouwlocatie van Nederland, waar we zo'n 25.000 woningen kunnen bouwen. Op initiatief van de VVD hebben we in Flevoland bouwlocaties voor bijna 150.000 woningen in kaart gebracht. Rijnenburg is ook een goed voorbeeld, waar we zo'n 25.000 woningen kunnen bouwen. De Gnephoek, waar we ook zo'n 25.000 woningen kunnen bouwen. De Purmerpolder en de Zuidplaspolder zijn ook goede voorbeelden.

Binnenstedelijk

Binnenstedelijk bouwen

We moeten blijven inzetten op binnenstedelijk bouwen. Er is landelijk een woningbouwimpuls van 1 miljard euro gekomen voor infrastructuur/ ov, voorzieningen en natuur om binnenstedelijke bouwprojecten rond te krijgen. De eerste tranche en de tweede tranche zijn uitgekeerd, waarmee we bouwprojecten voor bijna 100.000 woningen hebben rond gekregen. Zoals hier in Den Haag, de Binckhorst. Dit is de grootste binnenstedelijke bouwlocatie van Nederland, waar we zo'n 25.000 woningen bouwen. De derde tranche wordt de komende maanden opengezet.

Recreatiewoningen

Recreatiewoningen herbestemmen

Recreatiewoningen kunnen ook snel en goedkoop worden herbestemd, want ook deze woningen staan er al. Er komt een landelijk team om recreatieparken te herbestemmen. Zoals hier in Oldebroek, het recreatiepark Mulligen, het meest toonaangevende herbestemde recreatiepark. Op initiatief van de VVD gaan we de regeling weer openen om de permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan.

Flexwoningen

Flexwoningen plaatsen

Flexwoningen kunnen ook snel en goedkoop worden geplaatst, want deze woningen staan al klaar in de fabriek en hoeven alleen te worden neergezet. Er is landelijk twee keer 50 miljoen euro gekomen voor 20.000 flexwoningen. Op initiatief van de VVD kunnen flexwoningen binnen 8 weken, voor 15 jaar bestemmingsvrij worden geplaatst. In 2019 hebben we landelijk zo'n 3.000 flexwoningen geplaatst. In 2020 zo'n 7.000 flexwoningen. Maar dat kan en dat moet meer. In 2021 willen we 15.000 flexwoningen plaatsen. Zoals hier in Den Bosch, de meest toonaangevende stad op het gebied van flexwoningen, in de Fuik.

Transformaties

Transformaties doen

Transformaties kunnen snel en goedkoop worden gedaan, want deze gebouwen staan er al. Er is landelijk een transformatiefaciliteit van 58 miljoen euro gekomen voor zo'n 30 tot 100 transformatieprojecten. We doen al zo'n 10.000 transformaties per jaar. Maar dat kan en dat moet meer. Zoals hier in Rotterdam, de meest toonaangevende stad op het gebied van transformaties, de Lee Towers.

Korte en middellange termijn

Hoe dan? Waar dan?

Het woningtekort is groot in Nederland. We moeten hiervoor 1 miljoen woningen bouwen de komende 10 jaar. We hebben de nieuwbouwproductie sinds het dieptepunt van de financiƫle crisis al laten stijgen van zo'n 55.000 woningen naar 80.000 - 85.000 woningen per jaar. Maar we moeten de nieuwbouwproductie verder laten stijgen naar 100.000 woningen per jaar om het woningtekort op te lossen. Op korte termijn moeten we hiervoor inzetten op transformaties, flexwoningen en recreatiewoningen. Op middellange termijn moeten we hiervoor niet alleen blijven inzetten op binnenstedelijk bouwen, maar ook buitenstedelijk bouwen. (Bron: CBS)